zdrowotny.com.pl

zdrowotny – zdrowie, uroda, dziecko

Najważniejsze umiejętności społeczne
Lifestyle

Najważniejsze umiejętności społeczne jakie dziecko powinno rozwijać w pierwszych latach życia

Nabycie umiejętności społecznych przez dziecko jest niezwykle istotne, ponieważ to właśnie one w dużej mierze będą pozwalały na pozytywne tworzenie relacji międzyludzkich, ponadto będą wspomagały prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Warto widzieć, że umiejętności społeczne są bardzo ważne w życiu każdego dziecka i nie należy zaburzać ich rozwoju.

Umiejętności społeczne – czym są i jakie będą najistotniejsze w przypadku dzieci?

Umiejętności społeczne (kompetencje społeczne) to nic innego jak zdolności, które ułatwiają funkcjonowanie w społeczeństwie, kontakty z ludźmi oraz radzenie sobie z różnymi sytuacjami. Rozwój tych umiejętności można wspomagać na wiele sposobów, warto przy tym wykorzystać akcesoria animacyjne do zabaw, świetnie będzie się sprawdzał również plac zabaw dla dzieci, gdzie najmłodsi będą nabywać społecznych kompetencji w sposób aktywny. Znajdziesz je w sklepie https://mojebambino.pl/224/Akcesoria-do-gier-ruchowych-sportowe.

Za najważniejsze w przypadku dziecka, można uznać umiejętności:

  • autoprezentacji,
  • komunikacji (umiejętność słuchania, zbierania informacji, dyskusji czy udzielania odpowiedzi na zadane pytania),
  • asertywnego zachowania,
  • radzenia sobie z własnymi emocjami,
  • prawidłowego zachowana w sytuacji konfliktowej,
  • pracy w grupie (to doskonale kształtuje praca i zabawa w grupach).

Tak naprawdę do kompetencji społecznych można zaliczyć jeszcze wiele innych umiejętności, które będą przydatne w kontaktach z innymi zarówno w okresie dziecięcym, jak i w życiu dorosłym.

Warto wiedzieć, że poziom kompetencji społecznych jest ściśle powiązany z kompetencjami emocjonalnymi.

W jaki sposób można rozwijać u dziecka kompetencje społeczne?

Zarówno rodzice, jak i nauczyciele mają bardzo duży wpływ na rozwój kompetencji społecznych u dzieci. Każdy z nich może robić to na swój sposób, najważniejsze jest jednak przekazanie najmłodszym najistotniejszych umiejętności, które w ich późniejszym życiu znacząco ułatwią im budowanie pozytywnych relacji i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Jak rodzić może kształtować umiejętności społeczne?

W pierwszych latach życia ważna jest więź z opiekunem, która jeżeli jest zdrowa i przebiega prawidłowo, będzie stanowiła dobry wzorzec do wchodzenia w kontakty z innymi w przyszłości. Rodzic musi uczyć dziecko uważności, umiejętności spontanicznej zabawy, powinien również wspomagać jego komunikację i pomagać panować nad emocjami.

Rola nauczyciela w kształtowaniu umiejętności społecznych

Nie tylko rodzic, ale również nauczyciel, począwszy od okresu żłobka i przedszkola ma duży wpływ na rozwój społeczny najmłodszych. Zabawy dywanowe czy zabawa w grupach pozytywnie wpływają na budowanie więzi wśród dzieci, ucząc je współpracy w wesoły i przyjazny dla nich sposób. W rozwoju kompetencji społecznych nauczyciele mogą wykorzystywać również specjalne plansze do zabaw dla dzieci.